Back

უკან

Tutors:

ზედამხედველები:

Peter Møller Rasmussen, 
ph.d.-studerende, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Hans Peter Dinesen, 
Art Director, Dinesen

Søren Vadstrup, 
lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Christian Vennerstrøm, 
timelærer, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

ODA HOUSE

ინფორმაცია

When:

დროის პერიოდი:

15 – 28 September 2022

2022 წლის 15-28 სექტემბერი

Where:

სად:

Oni, Georgien

ონი, საქართველო

Med andelsbevægelsen i slutningen af 1800-tallet blev landbrugets fremskridt kernen i en landbokultur. Landbruget var på én gang det fælles subsistensgrundlag og den fælles, meningsbærende fortælling på landet. Men med den fortsatte agro-industrialisering i efterkrigstiden fulgte landbruget med verdensmarkedet og gjorde sig gradvis uafhængigt af landdistrikternes lokale arbejdskraft, fællesskab og infrastruktur. Den landbrugsbaserede landsby ophørte med at eksistere, og siden kommunalreformen i 2007 er ‘fritidslandsbyens’ position yderligere svækket med nedlæggelse af skoler, børnehaver, biblioteker etc. Den folkelige landbokultur eksister- er stadig som mytologi på landet, som en forestilling om det oprindelige. 

1800-იანი წლების ბოლოს კოოპერატიულ მოძრაობასთან ერთად, სოფლის მეურნეობის პროგრესი გახდა სოფლის კულტურის ბირთვი. სოფლის მეურნეობა ერთდროულად იყო საარსებო წყარო და საერთო, აზრიანი ნარატივი სოფლად. მაგრამ ომისშემდგომ პერიოდში აგროინდუსტრიალიზაციის გაგრძელებით, სოფლის მეურნეობა მოჰყვა მსოფლიო ბაზარს და თანდათან დამოუკიდებელი გახდა ადგილობრივი სამუშაო ძალისგან, თემისა და სოფლის ინფრასტრუქტურისგან. სოფლის მეურნეობაზე დაფუძნებულმა სოფელმა არსებობა შეწყვიტა და 2007 წლის მუნიციპალური რეფორმის შემდეგ, „დასვენების სოფლის“ პოზიცია კიდევ უფრო შესუსტდა სკოლების, საბავშვო ბაღების, ბიბლიოთეკების დახურვის გამო. პოპულარული სოფლის კულტურა ჯერ კიდევ არსებობს მითოლოგიის სახით საქართველოში. სოფელი, როგორც ორიგინალის ცნება.

Men traditionen udgør ikke længere et fuldt verdensbillede. Den er i dag ikke tilstrækkelig som samlende etisk mønster, som matrix for identiteten af ting, relationer og selvforståelse.Tradition er en utopi. Utopien om en samlet kultur og længslen efter integrationen af livet i en kollektiv funktion på et meget komplekst niveau.*


I dag er det derfor ikke klart, hvilken kultur der samler de landlige lokaliteter til ‘steder’. De vigtigste økonomiske kræfter, landbrug og industri, er opskaleret netop ved at gøre sig uafhængige af det lokale. Men livet går videre i landdistrikterne. Det udspiller sig i et broget landskab af vidtstrakte industrielle processer, natur og fragmenter af en svunden landbokultur. I denne overgangstid svigter mange af de faste identiteter, vi har tillagt bygninger og steder. Nye selvforståelser dukker op, nye etiske mønstre og konturer af mening. 

*Jacques Herzog på Harvard University i symposiet Emerging European Architects, 18 October 1988. 

Dette års sommerskole beskæftiger sig med Dinesens faciliteter i Jels, som udgør en sammensat type sted, der er blevet karakteristisk for de danske landdistrikter. En række forskellige ordener eksisterer side om side: Industrielle og historiske, menneskelige og naturlige, materielle og sociale. Vi stiller spørgsmålene: Hvordan kan det arkitektoniske bidrage med nye forbindelser mellem adskilte sfærer i det landlige? Og hvordan kan forskellene virke sammen om at skabe steder og resonans i en ny forstand? Er der interessante mellemværender mellem industrialiseret produktion og de mange, mindre tydelige kræfter en lokalitet udgør?

Sommerskolen gør brug af de friktioner og fortællinger, geografiske lokaliteter er. Det undersøges, hvordan de kan optages i det industrielle og udpege nye, mere sammensatte produktionsformer og -steder. Hidtil overflødige bygninger, mytologier og natur dukker op i uforudsete konstellationer med det industrielle.

Ninos hus, Ont Østkysten…

Stuart Bertolotti-Bailey (previously Stuart Bailey; born 1973) is a British graphic designer, writer and editor. In 2000 he co-founded the bi-annual arts journal Dot Dot Dot with Peter Bil’ak. In 2006 he began working with American graphic designer, writer and editor David Reinfurt under the pseudonym Dexter Sinister,[1] which is also the name of their ‘just-in-time workshop and occasional bookstore’ on New York’s Lower East Side. Reinfurt replaced Bil’ak as co-editor of Dot Dot Dot the same year; it continued under Bailey and Reinfurt’s direction until the final, 20th issue in 2010 before being replaced by Bulletins of the Serving Library, co-edited by Bailey and Reinfurt together with American artist and writer Angie Keefer until 2017.[2] The journal has since morphed into a non-profit organization that variously serves as a publishing platform, a seminar room, a collection of framed objects, and an event space.[3] The Serving Library Annual is co-edited by Stuart Bertolotti-Bailey, Italian curator and editor Francesca Bertolotti-Bailey, David Reinfurt, and Italian writer and translator Vincenzo Latronico, and published by Roma Publications], Amsterdam.[4]Since 2017 he has held the position of Head of Design at the Institute of Contemporary Arts in London,[5] where he lives.

ONIS SKOLA

ონი სკოლა

2022 Spring / Fall
5310 Oni, Georgia

2022 გაზაფხული / შემოდგომა
5310 ონი, საქართველო

Info
Registration
Contact

ინფორმაცია
რეგისტრაცია
კონტაქტი

> Threads ( … )

#1: Streams
#2: Oda House
#3: Darbazi
#4: Vessels
#5: Black Wine

> ძაფები: ( … )

1#: ნაკადები
2#: ოდა სახლი
3#: დარბაზი
4#: გემები

ONIS SKOLA is a collaboration between Dinesen and
Institut for Architecture and Culture of The Royal Danish Academy
© 2021

ონი სკოლა არის Dinesen-ისა დაmდანიის სამეფო აკადემიის
არქიტექტურისა და კულტურის ინსტიტუტი
© 2021